מבחן אנגלית לכתה ח' / דורית כהן

אז הנה,

מבחן אנגלית לכתה ח':

8th Grade test

November 2009

Good Luck!!

Name:

PART A- FILL IN WITH THE CORRECT VERB (10 points) השלימו עם הפועל הנכון מלמטה

1) I a tent.

2) In summer, we a hat.

3) When it is hot, you a lot of water.

4) I Spaghetti.

5) A tomato עגבניה   a  vegetable  .

6) You like to cookies.

7) You the guitar.

8) They in the pool.

9) Mr. and Mrs. Hak -Tak in a small village.

10) We in a sleeping bag.

wear,  drink,  eat,  live,  sleep,  play,  swim,  is,  put up,  cook

PART B-TRANSLATE TO HEBREWתרגמו לעברית (10 points)

1)    Cookies 

2)   song

3)   vegetables

4)   tent

5)   fire

6)   moon

7)   foolish

8)   bug

9)   sweat

10) ice-cream

PART C- MATCH . התאימו מילה לפירושה (10 points)

1)  swim                                               a)  תרמיל

2)  coat                                               b)  בוחן

3) rich                                                c) לשבת

4) back-pack                                      d) מעיל

5) sun glasses                                    e)   גאה

6) sit                                                 f) לשחות

7) dark                                              g) משקפי שמש

8)  pool                                             h) חשוך

9) quiz                                              i) בריכה

10) proud                                          j) עשיר

PART D: MAKE NEGATIVE הפכו את המשפטים לשלילה ( 5 points)

1)    She is a happy girl.

2)   We are proud children.

3)   Mr. and Mrs. Hak- tak are poor.

4)   In summer, it is hot.

5)   Dana and Maya are good friends.

PART E: TRANSLATE THE SENTENCES תרגמו את המשפטים לעברית (12 points)

1)    The moon is yellow at night.

2)   We sleep in a tent and in a sleeping bag.

3)   I love to eat egg sandwiches and chocolate cookies.

4)   We walk to the river everyday and we swim.

5)   I have good shoes, sunglasses and a hat.

6)   My mother cooks Spaghetti in a pot.

PART F: WHAT IS THE OPPOSITE OF….מה ההפך של…. ( 3 points)

1)    love

2)   cold

3)   night

מידע על האפשרות להצליח במבחן ניתן למצוא בדף הבית של אתר מבחן

הוספת תגובה