מבחן GMAT

מהו מבחן GMAT?

מבחן GMAT מונהג באוניברסיטאות ברחבי העולם כמבחן קבלה לתואר שני במנהל עסקים. מבחן GMAT כתוב באנגלית בכל מקום בעולם הוא הוא נעשה.

מבנה מבחן GMAT

חלק ראשון במבחן GMAT: חלק כמותי

מבנה מבחן GMAT כולל מבחן רב ברירתי / אמריקאי שמשכו הינו גם כן שעה ורבע וכולל גאומטריה, חזקות, שורשים, אלגברה, אחוזים וכיוצא בזה שאלות מתחום לימודי תוכן, באופן דומה לזה הנשעה במבחן פסיכומטרי. 50% מהשאלות בחלק זה של מבחן GMAT עוסקות בקביעת הנתונים הנדרשים לפתרון שאלה, תחום הנקרא ניצולת וחיוניות נתונים (Data Sufficiency), בו פתרון סופי הינו מיותר.  ציון חלק זה יהיה מ- 0 ועד 60 נקודות. רוב הציונים נעים בין 51 ל- 7.

חלק שני במבחן GMAT: חלק מילולי

מבנה מבחן GMAT כולל מבחן אמריקאי / רב ברירתי בן 41 שאלות הנמשך שעה ורבע וכולל תיקון משפטים, הסקות לוגיות והבנת הנקרא. תיקון המשפטים בחלק זה של מבחן ה- GMAT עשוי ועוסק בדקדוק בשפה אנגלית. הציון לחלק זה במבחן נע בין 60 ל- 0 ורוב רובם של הציונים נעים בין 7 ל- 49 נקודות.

חלק שלישי במבחן GMAT: שני חיבורים

מבנה מבחן GMAT כולל שני חיבורים עליהם חייב הנבחן לכתוב ללא אפשרות בחירה. משך הכתיבה לכל חיבור הינו חצי שעה. חיבור אחד יעסוק בטענת הגיון ועל הכתיבה עליו לבקר ולנתח אותו. בחיבור השני יש להביע דעת בעד או נגד נושא עקרוני שניתן. הציונים לחלק החיבורים במבחן GMAT ניתנים במרווחי חצי נקודה ויכולים לנוע בין 6 ל- 0.

הפסקות

מבנה מבחן GMAT כולל שתי הפסקות, כל אחת בין אחד מחלקי המבחן. הפסקות אלה הינן הפסקות רשות.

שיטת מבחן GMAT

מבחן GMAT נעשה כמבחו מתואם (אדפטיבי) ממוחשב. המבחן נעשה מול מחשב הקובע בהתאם לתשובות הניתנות לכל שאלה מהי השאלה הבאה. במידה והנבחן שגה בתשובה השאלה הבאה במבחן GMAT תהיה קלה יותר ולהיפך, אם הצליח בתשובה לשאלה מסוימת השאלה הבאה תהיה קלה יותר. מכיוון שאופי מבחן ה- GMAT הוא שכזה אין זה אפשרי לשנות תשובות שכבר ניתנו.

כתוצאה משיטת מבחן זו, רמתו של כל נבחן מיוצגת על ידי השאלות האחרונות. רמת התחלת מבחן ה- GMAT הינה בינונית, הנבחנים הטובים יותר מקבלים שאלות שעליהן ניתנים ציונים טובים יותר מכיוון שהן קשות יותר ובאותו הזמן הנבחנים הטובים פחות יקבלו שאלות שעליהן ניתן ניקוד נמוך יותר מכיוון שהן קלות יותר.

מבחן GMAT בישראל

בישראל מחיייבים ציון GMAT כמעט כל מוסדות הלימוד מתוך ה- 16 שלהם מסלול MBA. במידה ויש לתלמיד תואר ראשון בהצטיינות או אפשרויות נוספות, יוכל התלמיד לקבל פטור ממבחן GMAT. רוב מוסדות הלימוד שלהם מסלול MBA נותנים נפח רב יחסית לחלק הכמותי או שמסתפקים בו בלבד. כמרכיב קבלה לתואר השני, המוסדות האקדמיים השונים משקללים באופן שונה את תוצאות מבחן GMAT עם ציוני התואר הראשון. ציון חלק החיבורים אינו נלקח בחשבון.

רוב המכללות האקדמיות מחייבות את התלמידים בציון מבחן GMAT שיכול להיות נמוך יחסית. בנוסף לכך, תכניות למנהל עסקים Executive MBA (עבור מנהלים בכירים) אינן מחייבות לרוב את התלמידים שלהם בציון GMAT או במבחן GMAT.

מאות מ-2500 הסטודנטים הנבחנים כל שנה בישראל במבחן GMAT פונים לקבלה ללימודי MBA בחוץ לארץ. רוב הנבחנים במבחן GMAT לומדים בארץ. 

הוספת תגובה