מהו מבחן

מבחן מהו?

מבחן מהו? זהו תהליך שיטתי שמטרתו לבחון תכונה כגון יכולת ביצועית בתחום מסוים, אופי הבא לידי ביטוי בנסיבות שונות, טיב ואיכות ידע בתחום ידע מסוים.

מבחן נעשה לרוב על ידי שאלון שעליו עונה הנבחן בזמן קצוב, כאשר התוצאה מושווה ביחס לידע אוביקטיווי בנושא החומר הנלמד או ביחס לביצועי הנבחנים האחרים. תוצאת המבחן נקבעת על ידי אמות מידה קבועות מראש.

היכן מיושמים מבחנים?

מבחנים מיושמים עבור בני אדם במספר תחומים ובהם תחום החינוך שבו מבחן משמש ככלי עיקרי למדידה ולהערכת יכולת וידע נלמד. מכיוון שמבחן יכול להעיד על ידע, נעשה בו שימוש בקבלה למקומות עבודה בתחומי תעסוקה שונים.

מבחנים – סוגים שונים

מבחן מעשי

מבחנים מעשיים נעשים בכדי לבחון יכולת מעשית ולכן התחומים בהם נבחנים הנבחנים הינם מבחן נהיגה, מבחני שליטה בשפה ולדוגמה מבחנים מתחום הבידור כגון מבחן בד לקביעת יכולת משחק, מבחן נגינה ומבחן משחק.

מבחן מעשי יכול להופיע בשני סוגים עיקריים. בראשון שבהם הבוחן בוחן את אופן ביצוע המשימה על ידי הנבחן ואילו בסוג המבחן השני נבדקת תוצאה לאחר שהנבחן עבד עליה משך זמן מוגדר.

מבחן תשובות חפשיות

מבחן מסוג זה דורש יכולת התבטאות חפשית, אינו מאפשר ניחוש כמו במבחן אמריקאי, דורש הכנה מסוג חפשי ודורש לרוב התמצאות בתחום ידע ייחודי מסוגים שונים. התשובות במבחן זה יכולות להיות קצרות עד לאורך של מלה אחת או ארוכות עד אורך של מאות מלים.

מבחן אמריקאי / מבחן רב ברירות

במבחן אמריקאי הנבחן נדרש לענות על התשובה הנכונה מתוך מספר תשובות, לדוגמה:

באיזה יום הוקמה מדינת ישראל?

א) ג'

ב) ד'

ג) ה'

ד) אף תשובה אינה נכונה

בדוגמה שלפנינו התשובה הנכונה היא ד', מכיוון שמדינת ישראל הוקמה ביום ו', עם הכרזת העצמאות. סוג תשובה נוספת שיכולה להופיע במבחן אמריקאי היא "כל התשובות נכונות".

מבחן שהינו תת סוג של מבחן אמריקאי הינו מבחן סיבירי. במבחן רב ברירות  ישנה אפשרות בה הציון ניתן על פי סכום התוצאות החיוביות ואילו במבחן אמריקאי מסוג מבחן סיבירי תשובה שאינה נכונה מורידה את סכום הניקוד הנצבר. במבחן שכזה המקום לניחוש פוחת באופן משמעותי.

הוספת תגובה